آشنایی با قرص اورژانسی یا همان لوونورژسترول (Levonorgestrel)

آشنایی با قرص اورژانسی یا همان لوونورژسترول (Levonorgestrel)     قرص لوونورژسترول چیست؟ قرص لوونورژسترول (Levonorgestrel) قرص اوژانسی است. با […]

آشنایی با قرص اورژانسی یا همان لوونورژسترول (Levonorgestrel) بیشتر بخوانید »