آشنایی با قرص اورژانسی یا همان لوونورژسترول (Levonorgestrel)

آشنایی با قرص اورژانسی یا همان لوونورژسترول (Levonorgestrel)     قرص لوونورژسترول چیست؟ قرص لوونورژسترول (Levonorgestrel) قرص اوژانسی است. با وجود تمام مراقبت‌ها و ملاحظه نکات افراد با سن بالا هنگام ارتباط جنسی بازهم گاهیبارداری ناخواسته رخ می‌دهد؛ با این حال به یاری مجراهای اورژانسی جلوگیری از حاملگی  می‌توانید تا حدود زیادی از دلواپسی خارج شوید و از حاملگی جلوگیری کنید؛ ولی بایستاشاره کرد که این راه‌ها، شیوه‌های اثربخش بر جلوگیری از حاملگی نیست ولی بهرحال قابل استفاده است. یکی از این مجراهای جلوگیری بکارگیری قرص لوونورژسترول می‌باشد. …

آشنایی با قرص اورژانسی یا همان لوونورژسترول (Levonorgestrel) ادامه »