چطور از بارداری های ناخواسته جلوگیری کنیم؟

برای کنترل بارداری ، شما مجبور هستید به درستی عمل کنید ،ما دراینجا پیشنهادهایی را به شما ارائه خواهیم داد: همیشه اماده باشید، اگر شما از لحاظ جنسی فعال هستید باید در جهت کنترل بارداری بیشتر دقت کنید، چون ممکن است با اقدام دیر منجر به پشیمانی شما شود. از وسایل جلوگیری مانند کاندوم هایی …

چطور از بارداری های ناخواسته جلوگیری کنیم؟ ادامه »