آیا من لرزش نویسنده writing tremor دارم؟

 آیا من لرزش  نویسنده writing tremor  دارم؟ لرزش نویسنده یکی از بیماری های نادر می باشد که در مردان شایع تر است. فرکانس لرزش 4 تا 7 تا می باشد. این لرزش معمولا در زمان نوشتن خود را نشان می دهد.افتراق این نوع لرزش از لرزش اساسی و یا دیستونی نویسنده مشکل است. یک سوم …

آیا من لرزش نویسنده writing tremor دارم؟ ادامه »