10 فکر برای زندگی کردن،در لحظه

لذت بردن زندگی خود را به صورت  لحظه به لحظه به شما نشان می دهد، سعی کنید انرا  لحظه به لحظه ببینید و لذت ببرید.   بخشیدن امتناع از بخشش چیزهایی که در گذشته اتفاق افتاده است سبب می شود که آنها هر لحظه برای شما تکرار شوند. یاد بگیرید که آنها را فراموش کنید. …

10 فکر برای زندگی کردن،در لحظه ادامه »