مردان و زنان در اولین دیدار به چه مواردی باید توجه کنند؟

نتایج یک پژوهش در ارزیابی آنچه که مردان و زنان در اولین دیدار با جنس مخالف  به آن توجه می کنند، نشان می دهد که  چشم در اولین مورد از لیست جای دارد. البته این اطلاعات می تواند گمراه کننده باشد، با توجه به اینکه داده ها از طرف یک شرکت تولید قطره چشم در …

مردان و زنان در اولین دیدار به چه مواردی باید توجه کنند؟ ادامه »