همسر خوشحال = زندگی شاد

  بسیاری از ما این جملات را شنیده ایم که اگر همسر شادی داشته باشید زندگی شیرین است و آرام ، در یک مطالعه جدید از دانشگاه راتگرز در نیوجرسی ، نشان داده شد که یک ازدواج طولانی صرف نظر از اینکه او نسبت به ازدواجش چه احساسی دارد اگر فرد شادی باشد شما می …

همسر خوشحال = زندگی شاد ادامه »