تربیت فرزندان – 6 قانون اساسی

تربیت فرزندان – 6 قانون اساسی کودکان آینده ما هستند…. آنها را به درستی آموزش دهیم تا آینده بهتری بسازند. آیا برایتان پیش آمده است که در مهمانی و یا در محلی با کودکتان حضور داشته باشید و کسی نزدیک شما بشود و بگوید ” چه بچه مودبی، پدر و مادرت چه خوب تربیتت کردن“!!!   اگر …

تربیت فرزندان – 6 قانون اساسی ادامه »