افکارت را رها کن…

تکنیک های گسلش همه ی افکارتان را باور نداشته باشید! گسلش یعنی دور شدن و فاصله گرفتن از افکار یا احساسات و مشاهده ی آن ها همان گونه که هستند( یعنی جریانی از کلمات، احساسات در حال عبور) نه آنگونه که ما آن ها را می نامیم(خطرناک و یا حقایق). متوقف کردن، گام برداشتن به …

افکارت را رها کن… ادامه »