همه آنچه که شما باید در مورد پیموزاید بدانید (pimozide)

پیموزاید دارویی است به منظور کاهش حرکات کنترل نشده (تیک حرکتی) و یا طغیان کلمات غیر ارادی (تیک صوتی) ناشی […]

همه آنچه که شما باید در مورد پیموزاید بدانید (pimozide) بیشتر بخوانید »