نقش قرصهای هورمونی پیشگیری از حاملگی (OCP) در بروز اسکلروزیس متعدد (MS)

  قرص های هورمونی (OCP) با بروز بیماری ام اس   استفاده از قرص های هورمونی (OCP) با بروز بیماری ام اس (MS) ارتباط دارد. زنان مبتلا به  اسکلروزیس  متعدد (MS) به احتمال زیاد با قرص های ضد بارداری در 3 سال قبل از تشخیص خود برخورد بیشتری داشته اند نسبت به زنان که MS ندارند. “مستقل از …

نقش قرصهای هورمونی پیشگیری از حاملگی (OCP) در بروز اسکلروزیس متعدد (MS) ادامه »