پیاده روی می تواند خطر ابتلا به سرطان پستان را کاهش می دهد

با توجه به مطالعاتی که در اپیدمیولوژی سرطان در شاخصهای زیستی و پیشگیری انجام شده است ودرمجله انجمن آمریکایی تحقیقات سرطان منتشر شده ، زنان یائسه ای که بسیار فعال بودند و یا حداقل هفت ساعت در هفته پیاده روی می کردند خطر سرطان پستان در آنها کاهش یافته بود. زنانی که  حداقل یک ساعت …

پیاده روی می تواند خطر ابتلا به سرطان پستان را کاهش می دهد ادامه »