چگونه قدردانی خود را نشان دهیم؟

ممکن است قدر دان دوستان، خانواده، سلامت و شرایط خود باشید، اما شاید همیشه بیان این قدردانی کار ساده ای نباشد. برای نشان دادن قدرشناسی خود به شکل درست، باید مهربان باشید و سعی کنید حس دیگران را نسبت به خود بهتر کنید. خجالتی نباشید و به دیگران زمان بیشتری بدهید تا شما را بشناسند. …

چگونه قدردانی خود را نشان دهیم؟ ادامه »