معرفی فیلم با موضوع اختلالات اضطرابی

فیلم های با موضوع اختلالات اضطرابی   (Copycat (1995 (Elling (2001 (Mrs Dalloway (1997 (Nerve (2012 (Ordinary People (1980 (Punch-Drunk Love (2002 (The Village (2004 (White Oleander (2002 (2Coelhos (2012 (Black Swan (2010