فیزیولوژی و روانشناسی درد

فیزیولوژی و روانشناسی درد به گفته دانشمندان، درک ما از درد و به رسمیت شناختن آن توسط دیگران (همدلی) تحت تاثیر فعل و انفعالات پیچیده ایی در مدارهای عصبی، واکنش های بیوشیمیایی در مغز، تعاملات اجتماعی، و مکانیزم تکاملی است. درک فرد از درد درک فیزکی درد در هر انسان با عملکرد مغزی او مرتبط است. تجربه درد …

فیزیولوژی و روانشناسی درد ادامه »