ورزشهای بعد از جراحی زانو

تمرینات فیزیوتراپی بعد از جراحی تعویض مفصل زانو | بهترین کلینیک فیزیوتراپی شمال تهران

مثل هر عمل جراحی دیگری، جراحی تعویض مفصل زانو نیازمند مراقبت های بعد از عمل است. این مراقبت ها شامل تعدادی از تمرینات فیزیوتراپی هستند که در بازیابی قدرت عضلات پا و تسریع روند بهبود، نتیجه ی مهم و تعیین کننده ای دارند. در این مقاله تمرینات مورد نظر به اختصار توضیح داده شده است.

تمرینات فیزیوتراپی بعد از جراحی تعویض مفصل زانو | بهترین کلینیک فیزیوتراپی شمال تهران بیشتر بخوانید »