درمان انحراف ستون فقرات

درمان انحراف ستون فقرات (اسکولیوز) | بهترین مرکز فیزیوتراپی و توانبخشی

درمان انحراف ستون فقرات درمان انحراف ستون فقرات انحراف ستون فقرات یا اسکولیوز یکی از رایج ترین ناهنجاری هایی است که در ستون فقرات بروز پیدا می کند.اگرچه انواع دیگری از ناهنجاری های ستون فقرات مانند کایفوسیز و لوردوسیز نیز وجود دارند ولی خب میزان شیوع آن ها در میان افراد بسیار کمتر است. وقتی …

درمان انحراف ستون فقرات (اسکولیوز) | بهترین مرکز فیزیوتراپی و توانبخشی ادامه »