فیبروم رحم چیست؟

فیبروئیدها به طور غیرطبیعی در داخل یا بر روی دهانه رحم خانم ها به طور غیر طبیعی رشد می کنند. گاهی این تومورها خیلی بزرگ شده و باعث درد شدید و قاعدگی های سنگین می شوند. در برخی موارد دیگر این بیماری هیچ نشانه ای به همراه ندارد. این تومورها معمولا غیرسرطانی و خوشخیم هستند. …

فیبروم رحم چیست؟ ادامه »