سیزده اشتباه بیماران مبتلا به فیبرومیالژیا

  مواجهه با درد روزانه و دائمی فیبرومیالژیا، بسیار آزاردهنده است. اما این موضوع وقتی غیرقابل تحمل‌تر می‌شود که گیر تله‌هایی رایج بیفتید. هرکسی مرتکی این اشتباهات می‌شود اما گام‌های اشتباهی هستند که موجب می‌شوند تحمل بیماری فیبرومیالژیا بسیار سخت‌تر شود. . مواجهه با درد روزانه و دائمی فیبرومیالژیا، بسیار آزاردهنده است. اما این موضوع …

سیزده اشتباه بیماران مبتلا به فیبرومیالژیا ادامه »