علت ایجاد موهای زیر پوستی و درمان آنها

  فولیکولیت کاذب بیماری است شایع که با پاپول ها و پوستل های التهابی در ناحیه ریش همراه است. این بیماری به خصوص در پوست های تیره همراه با موهای نازک پیچ دار دیده میشود با این وجود فولیکولیت کاذب را در هر پوستی که به طور منظم موهایش را می تراشند با هر نوع …

علت ایجاد موهای زیر پوستی و درمان آنها ادامه »