چگونه به ترس اجتماعی مان غلبه کنیم؟ (راههای خانگی غلبه بر فوبیای اجتماعی)

بسیاری افراد از ترس حاضر شدن در جمع یا سخنرانی در جمع ،بسیاری از فرصت ها و موقعیت های زندگی شان را از دست می دهند. این نوع ترس یا به اصطلاح فوبی اجتماعی با روش های نوین روانشناختی و دارو درمانی قابل درمان می باشد. این مقاله ممکن است علائم فرد مبتلا به این …

چگونه به ترس اجتماعی مان غلبه کنیم؟ (راههای خانگی غلبه بر فوبیای اجتماعی) ادامه »