متخصص درمان اضطراب اجتماعی | متخصص درمان فوبیای اجتماعی در تهران

بهبود پریشانی (اضطراب) (هراس) اجتماعی اضطراب اجتماعی ترس از قضاوت و ارزیابی توسط افراد دیگر است که منجر به نارسایی، ناتوانی، خجالت، تحقیر و افسردگی می شود. برخی از گرفتاران امکان دارد هفته‌ها از خانه بیرون (خارج) نشوند وحتی در مواردی دیده شده است که فرد حتی از موقعیت‌های شغلی و تحصیلی خود صرفنظر کذده …

متخصص درمان اضطراب اجتماعی | متخصص درمان فوبیای اجتماعی در تهران ادامه »