فعالیت هایی برای رشد مهارت های حرکتی دلبندان شما

کودکان در سنین پیش دبستانی انرژی فراوانی دارند، که این مورد برای رشد جسمانی آنها  بسیار خوب می باشد. زیرا او این انرژی را در انجام حرکاتی به کار می‌گیرد که هم ماهیچه های بزرگ و هم ماهیچه های کوچک او را به فعالیت در می آورد و موجبات رشد مناسب آنها را فراهم می …

فعالیت هایی برای رشد مهارت های حرکتی دلبندان شما ادامه »