فشار خون بالا و شادی

ماژول ژن مصنوعی کنترل شده توسط دوپامین (هورمون شادی) که باعث کاهش فشار خون میشود . اینها راههای جدید برای […]

فشار خون بالا و شادی بیشتر بخوانید »