افزایش فشار داخل مغزی؛ علت ،پیش آگهی و درمان

فشار بالای داخل مغزی ممکن است بصورت حاد بدلیل آسیب شدید به سر، سکته مغزی یا آبسه مغز ایجاد شود و یا در طی زمان و بصورت مزمن ایجاد شود. اما فشار بالای مایع مغزی گاهی اوقات به عنوان افزایش فشار بدون دلیل مشخص یا همان سودوتومور سربری نامیده می شود که این حالت در …

افزایش فشار داخل مغزی؛ علت ،پیش آگهی و درمان ادامه »