فشار خون بالا قاتل خاموش!

پرفشاری خون فشارخون نیروی وارده از خون بر دیواره شریان است. اگر این نیرو خیلی زیاد باشد، حجم کار قلب […]

فشار خون بالا قاتل خاموش! بیشتر بخوانید »