علل بیماری آلزایمر

زوال عقل با یک روند ناتوان کننده و پیشرونده در شناخت، عملکرد و رفتار مشخص می شود، که تعداد آن تکان دهنده است: طبق انجمن جهانی سلامت تعداد کلی افراد دچار زوال عقل در کل جهان در سال 2010 حدود 35.6 میلیون نفر برآورد شد و پیش بینی شده که طی 20 سال، تا سال …

علل بیماری آلزایمر ادامه »