انواع والدین

درمان اختلالات رفتاری کودکان از طریق والدین

  درمان اختلالات رفتاری کودکان از طریق والدین   سبک های والدین   والدین با سبک اوتوریته ( مقتدر-Authoritative)   در این سبک، نحوه تربیتی آنها  پاسخگو و حمایتی هستند و در عین حال محدودیت هایی برای فرزندان خود تعیین می کنند. آنها تلاش می کنند رفتار کودکان را با توضیح قوانین، بحث و گفتگو، …

درمان اختلالات رفتاری کودکان از طریق والدین ادامه »