نگاه کردن به کودک زیبا نوزاد شما را زیبا میکند؟

نه. این تنها یک باور سنتی است که  همه ی چیزهایی که یک زن باردار می بیند ،می چشد یا می شنود و لمس می کند بر نوزادش تأثیر می گذارد. در واقع بسیاری از سنت ها این اعتقاد را دارند که آنچه که مادر تجربه می کند بر کودک اثر می گذارد، اما این …

نگاه کردن به کودک زیبا نوزاد شما را زیبا میکند؟ ادامه »