روش فرزندپروری شما چگونه است؟

انواع روش های فرزند پروری: در مطالعه معروفی که توسط دایانا ریند انجام شد، شیوه های فرزند پروری به سه الگوی کلی تقسیم شد، که در اینجا این سه الگو را با هم بررسی می کنیم: الف: فرزند پروری مستبدانه: در این شیوه فرزندپروری کودکان در محیط خانواده با محدودیت هایی شدید مواجه هستند. آنها …

روش فرزندپروری شما چگونه است؟ ادامه »