مشکلات گفتاری و فراموشی

اختلال گفتاری و دمانس همان طور که جمعیت ما پیر می شود آسیب شناسان گفتار و زبان (گفتاردرمانگران) بیشتر و بیشتر با ارزیابی و درمان بیماران مبتلا به دمانس سر و کار خواهند داشت. دمانس با زوال پیشرونده حافظه، آگاهی از زمان و مکان، توانایی هوشی، و رفتارهای مناسب مشخص می­شود. این بیماری عموما از …

مشکلات گفتاری و فراموشی ادامه »