کودک شما حرف های بد و زننده ای می زند؟

  کودک بین سنین 12-6 سال یاد می گیرند کلمات غیر عادی و رکیک استفاده کنند در چنین مواردی به شدت ناراحت میشوید که بشنوید جگر گوشه تان که تاکنون خوش زبان و مظلوم بوده ، کلمات زشت ادا می کند. اگر دیدید که فرزندتان از کلمه زشتی استفاده می کند هیچ عکس العملی نشان …

کودک شما حرف های بد و زننده ای می زند؟ ادامه »