آیا غلت زدن در رختخواب غیرعادی است؟

بسیاری از افراد در حین خواب اصلاً حرکت نمیکنند و بعضی افراد نیز حین خواب بارها و بارها در محل خوابشان جابجا میشوند. این غلت خوردن های حین خواب در اغلب موارد نرمال تلقی می شود جز موارد زیر: 1- تکان خوردن های شدید در حین خواب که ممکن است منجر به افتادن از تخت …

آیا غلت زدن در رختخواب غیرعادی است؟ ادامه »