مسیرهای دسترسی به مطب شماره ۳ (جنوب و غرب تهران)

دسترسی با خودرو شخصی دسترسی از شمال به جنوب=> میدان آزادی را دور بزنید، به سمت شمال میدان حرکت کنید… وارد بزرگراه محمدعلی جناح شوید. بعد از طی 200 متر… تابلوی بلوار صالحی/ تیموری را خواهید دید…. وارد بلوار صالحی/ تیموری شوید. اولین خیابان کوچه جعفرنیا دسترسی با BRT پایانه غرب (میدان آزادی) پیاده شوید …

مسیرهای دسترسی به مطب شماره ۳ (جنوب و غرب تهران) ادامه »