داشتن رابطه جنسی پس از بچه دار شدن ؟

البته خیلی از خانم ها بعد از زایمان از کاهش میل جنسی شان شکایت دارند و این مشکل می تواند برای ماه  ها به طول بینجامد البته این کاهش میل جنسی طبیعی است و در 20 % از زنان این میل کاهش و 21 % از انان این میل به طور کامل از بین می …

داشتن رابطه جنسی پس از بچه دار شدن ؟ ادامه »