رهایی از اعتیاد

مسیر رهایی از اعتیاد بسیار سخت است. اما صحبت با مشاور این مسیر را هموار ساخته و بهبودی را سرعت می بخشد. مشاور به فرد معتاد کمک می کند تا در مورد تغییر سبک زندگی خود تصمیم بگیرد. صحبت با مشاور در رابطه با دیگر مشکلات نیز موثر خواهد بود. وی می تواند به شما …

رهایی از اعتیاد ادامه »