عواملی که ارگاسم در زنان را تحت تاثیر قرار میدهد

توانایی یک زن برای تجربه ارگاسم تحت تاثیر عوامل زیادی قرار دارد. این عوامل که ارگاسم زنان را تحت تاثیر قرار میدهد، عبارتنداز: عوامل عصبی آناتومیکی فیزیولوژیکی روان شناختی فرهنگی-اجتماعی و تعاملی عوامل عصبی-زیستی: چندین ناحیه آناتومیکی در تجربه ارگاسم دخالت دارند مهمترین نواحی کلیتوریس و واژن هستند مناطقی از بدن که به نظر می‌رسد …

عواملی که ارگاسم در زنان را تحت تاثیر قرار میدهد ادامه »