حقایقی در مورد سرطان ریه

بسیاری از مردم معتقدند اگر مدت زیادی است که سیگار می کشند، دیگر خیلی دیر شده و ترک سیگار فایده ای ندارد. اما در حقیقت هر زمانی که سیگار را ترک کنید، به نفع شماست، گردش خون شما بهبود پیدا کرده و ریه هایتان بهتر کار خواهند کرد. خطر بروز سرطان ریه نیز به مرور …

حقایقی در مورد سرطان ریه ادامه »