واکنش بدن به اضطراب

اضطراب معمولی بخشی از سیستم دفاعی طبیعی بدن محسوب می شود. اضطراب نوعی هشدار می باشد به یک تهدید ناشناخته و مبهم یا تهدیدی که از ترس های داخلی ناشی می شود. وقتی دچار اضطراب می شوید، احساس مبهمی از اضطراب یا علائم فیزیکی، مانند تپش قلب، در شما مشاهده می شود. این احساسات باعث …

واکنش بدن به اضطراب ادامه »