استرس واضطراب و تکنیک های مقابله با آن

اضطراب و استرس واکنش طبیعی بدن نسبت به تغییرات و یا خواسته های ناشی از آن است. هنگامی که تحت فشار بسیار زیاد استرس قرار می گیرید ،امکان دارد حس کنید زندگیتان خارج از کنترل است و یا اینکه حس کنید قربانی شرایط هستید. خبر خوب این است که ما کنترل هایی در واکنش به …

استرس واضطراب و تکنیک های مقابله با آن ادامه »