اضطراب و درد مفاصل

اضطراب و درد مفاصل درد مفاصل اغلب به سن و ورزش مربوط می شود. بنابراین کمی تعجب آور است که تغییر در سلامت روان  موجب درد مفاصل  شود. درد مفاصل از علائم پیچیده اضطراب است، و بیشتر از آنکه جسمانی باشد، ذهنی و روانی است که غلبه بر آن را سخت می کند. ارتباط بین اضطراب و درد …

اضطراب و درد مفاصل ادامه »