آیا والدین با تنبیه بدنی به خواسته خود می رسند؟

آیا کودکان بر اثر تنبیه بدنی مناسب تر رفتار می کنند؟ بی شک تنبیه کودک توجه کودک را جلب و او را متوجه رفتارش می کند و جلوی رفتار نامناسب اش را می گیرد ولی تحقیقات نشان داده اند که این کار در درازمدت بی تاثیر است. هرچه این عمل بیشتر تکرار شود، اثربخشی آن …

آیا والدین با تنبیه بدنی به خواسته خود می رسند؟ ادامه »