تاثیرات جانبی گاباپنتین (عوارض کپسول گاباپنتین)

گاباپنتین و یا نورونتین در گروه دارو های ضد تشنج قرار میگیرد و معمولا برای درمان تشنج های صرع و یا در مواردی برای میگرن تجویز میشود ولی این دارو عوارضی دارد که بیماران باید از ان اگاه باشند . معرفی دارو گاباپنتین ۱ داروی ضد صرع یا ضد تشنج است که بر مواد کیمیایی (شیمیایی) …

تاثیرات جانبی گاباپنتین (عوارض کپسول گاباپنتین) ادامه »