داروهای خوراکی

عوارض مولتی ویتامین ها

عوارض مولتی ویتامین ها امروزه همه چیز از آب داخل بطری تا آب پرتقال به نظر می رسد مقداری ویتامین و مواد معدنی دارند. این ویتامین ها ممکن است به عنوان یک راه برای کمک به تقویت تغذیه عمل کند، اما گاهی اضافه بار ویتامین ها و مواد معدنی می تواند به شما آسیب برساند. …

عوارض مولتی ویتامین ها ادامه »