بهبودی فیوژن ستون فقرات

جراحی فیوژن ستون فقرات و عوارض آن

جراحی فیوژن ستون فقرات و عوارض آن فیوژن ستون فقرات چیست؟ فیوژن ستون فقرات روش جراحی است که دو یا چند مهره برای همیشه به یک استخوان سفت متصل می شوند، به نحوی که بین آنها فضایی وجود نخواهد داشت. مهره ها، استخوان های کوچک و به هم پیوسته ای هستند که ستون فقرات را …

جراحی فیوژن ستون فقرات و عوارض آن ادامه »