سیتالوپرام؛ عوارض جانبی و موارد تجویز

هر آنچه باید در مورد سیتالوپرام بدانیم: سیتالوپرام جز داروهای ضد افسردگی می باشد .البته ممکن است به منظور سایر بیماری های اعصاب و روان نیز مورد استفاده قرار گیرد. مصرف این دارو باید زیر نظر پزشک و با دوز پایین شروع شود. در ضمن این دارو همزمان با پیموزاید  و نیز دسته خاصی از …

سیتالوپرام؛ عوارض جانبی و موارد تجویز ادامه »