آیا میتوانم از شر متادون رهایی یابم؟

آیا میتوانم از شر متادون رهایی یابم؟من تقریبا 5 تا 10 میلی گرم متادون روزانه مصرف میکنم . ولی نمیتونم ترک کنم . هربار اقدام کردم دیگه نکشم یه احساس افسردگی با درد شکمی ،لرز، سرماخوردگی ، بیخوابی  میاد سراغم . راستش افسردگی و اضطراب آن غیر قابل تحمل هست . گاها برای این که …

آیا میتوانم از شر متادون رهایی یابم؟ ادامه »