عوارض جانبی جراحی سندرم تونل کارپ

عوارض جانبی جراحی سندرم تونل کارپ تونل کارپ، یک باند و یا حلقه ی استخوانی بافت فیبری سفت به شکل تونل در دست شما است. در عمل سندرم تونل کارپ، این باند بریده و تغییر شکل  می دهد و در نتیجه فشار عصبی و بسیاری دیگر از علائم مرتبط با سندرم تونل کارپ از بین می رود . عوارض جانبی این عمل را …

عوارض جانبی جراحی سندرم تونل کارپ ادامه »