جابجایی مهره ای | رتورلیتسیس و اسپوندیلولیستیس و راه های درمان آن

جابجایی مهره ای | رتورلیتسیس و اسپوندیلولیستیس و راه های درمان آن رتورلیتسیس چیست؟ رتورلیتسیس، یا لغزش رو به عقب مهره کمر، یکی از اختلالات غیر معمول مفاصل است. مهره، یک دیسک استخوانی کوچک است که از در کنار یکدیگر قرار گفتن آنها، ستون فقرات شکل می گیرد. مهره ها ، مجموعه ای از استخوان …

جابجایی مهره ای | رتورلیتسیس و اسپوندیلولیستیس و راه های درمان آن ادامه »