تاثیر ساعت بدن بر روی خواب

تحقیقات جدیدی نشان داده است که یک ساعت درونی بدن و یک ساعت شنی درونی بر چگونگی پاسخ بخش های مختلف مغز به کم خوابی تاثیر می گذارند. محققان بلژیکی گفته اند این یافته ها در نهایت می تواند به درک اختلالات خواب و افرادی که شب کاری می کنند، کمک کند. این تحقیق بر …

تاثیر ساعت بدن بر روی خواب ادامه »