عملکرد ذهنی

شیوه های پرورش ذهن در سالمندان

در ماه اکتبر، مقاله ای از سوی دانشگاه استنفورد آمریکا به چاپ رسید که  پیشتر ها مورد تایید 79 نفر از پزشکان متخصص و روانشناسان مجرب و متخصصان اعصاب قرار گرفته بود و شوکی بزرگ به میلیون ها نفر از مصرف کنندگان و تعدادی از شرکت های فن آوری وارد ساخت. در این مقاله عنوان …

شیوه های پرورش ذهن در سالمندان ادامه »

آموزش فعالیت هایی به کودکان برای افزایش عملکرد ذهنی در بزرگسالی- روانشناس کودک در تهران

برای افزایش عملکرد ذهنی کودکان چه کار کنیم؟ می دانیم که خیلی سخته زمانی که کودک شما برای تمرین های موسیقی آماده می شوند و شما باید صدای جیر جیر سازشان را تحمل کنید . اما یک مطالعه جدید نشان داده است که آموزش موسیقی حتی بسیار کم هم می تواند اثرات مثبتی در پردازش …

آموزش فعالیت هایی به کودکان برای افزایش عملکرد ذهنی در بزرگسالی- روانشناس کودک در تهران ادامه »